odstránenie graffitov bánovce

 

Pri odstraňovaní grafiti z neošetrených povrchov antigrafitovou ochranou je dôležité  zákazníkom vopred zdôrazniť, že úspešnosť odstránenia sa pohybuje v rozmedzí od 60 – 90 %. Pri niektorých typoch povrchov ušľachtilých materiálov (mramor, teraco, žula, prírodný kameň) sa sprejová farba môže dostať hlboko do štruktúry materiálu a je problematické ju dokonale odstrániť. Po odstránení grafiti zostávajú na niektorých miestach tiene, ktoré ani pri opakovaných pokusoch nie je možné odstrániť. V týchto prípadoch je nutné povolať ďalšiu odbornú firmu, napr. kamenárov, ktorí musia mramor kryštalizovať. Pri fasádach a štruktúrovaných omietkach je potrebné dopredu počítať s tým, že pri odstraňovaní grafitov z neošetrených povrchov odstránime tiež farbu fasády. V praxi postupujeme tak, že grafiti zoslabíme na najväčšiu možnú mieru a miesto sa zamaľujeme fasádnou farbou. Zamaľovať grafiti ihneď a neodstraňovať ho nie je vhodným riešením a neprináša uspokojivý výsledok. Grafiti väčšinou presvitá a jeho pôvodné kontúry sú viditeľné.