Monthly Archives: november 2013

Odstránenie graffiti Bánovce nad Bebravou

Odstránenie graffiti Bánovce nad Bebravou

Firma sa zaoberá odstránením grafitov a vykonaním antigraffiti náteru na celom území Českej a Slovenskej republiky, Rakúska a Nemecka. Problém v súvislosti s odstránením graffity Bánovce nad Bebravou je pozorovaný predovšetkým v tom, že ich odstránenie je buď len čiastočné, alebo grafity Bánovce nad Bebravou nemožno odstrániť vôbec. Veľmi záleží na povrchu na ktorom sú […]

Anti-graffitový náter – Bánovce

Anti-graffitový náter – Bánovce

Pri tejto zákazke sme nanášali antigraffitový náter na obytný blok v Bánovciach. Tento náter slúži ako 100% ochrana pred graffitmi. Jeho hlavnou funkciou je to, že sa nám vždy podarí graffiti v Bánovciach odstrániť bezo zbytku a na povrchu nezostane žiadny zbytkový tieň. Zákazka bola realizovaná 8. augusta 2013 a práca, […]