Odstránenie graffiti Bánovce

Ak je nutné na základe požiadavky zákazníka odstrániť graffiti (tagy) Bánovce z povrchov, na ktorých ešte nebol nanesený antigraffiti náter, je nutné upozorniť, že výsledkom našej práce nie je 100% odstránenie graffiti. Graffiti Bánovce sa prípade podarí odstrániť iba čiastočne. Ak je povrch, z ktorého je nutné graffiti Bánovce odstrániť hladký alebo málo štruktúrovaný, môže sa pri odstraňovaní graffitu stať, že bude poškodená farba fasády, nakoľko prostriedok na odstraňovanie, ktorý používame nevie, čo je graffiti a čo je už samotná fasáda. Spôsob akým odstraňujeme graffiti z neošetrených má nasledovné kroky. Graffiti zoslabíme na čo najvyššiu možnú mieru a následne fasádu natrieme farbou. Farbu, ktorú používame na natieranie fasády môžeme dať namiešať v špecializovanej predajni alebo môžeme použiť farbu, ktorá ostala zákazníkovi z maľovania fasády. Je takmer nemožné namiešať rovnaký odtieň farby, ako má zostávajúca farba fasády. Aj keď sa pri natieraní použije farba, ktorú má k dispozícii zákazník, nebýva odtieň farieb rovnaký. Po čase je totižto farba fasády iná ako odtieň farby, ktorá bola nanovo nanesená a tým bude povrch antigraffiti náteru Bánovce iný ako ostatná plocha budovy. Na farbu totižto pôsobia poveternostné vplyvy a tak isto je dôležitý aj čas, ktorý uplynul odvtedy, keď bola budova maľovaná. Toto všetko vplýva na farebný odtieň a mení ho. Antigraffiti náter Bánovce má pololesklý výzor a chová sa podobne ako lak. AGN/antigrafitový náter fasády Bánovce/ aplikovaný na budove je zďaleka viditeľný a už zdiaľky odrádza tzv. pouličných umelcov, aby ju znehodnocovali vytváraním ďalších grafitti v  Bánovce.

Pre viac informácii kliknite SEM.