Odstránenie graffiti Bánovce

Naša firma A SERVIS LIPKA poskytuje svoje rôznorodé služby na celom území Slovenskej a Českej republiky, Rakúska a Nemecka. Jednou z oblastí, ktorej sa venujeme je aj odstraňovanie grafitov Bánovce. V regióne Bánovce je výskyt grafitov pomerne častý a tak odstránenie grafitov tvorí veľkú časť našej práce. Existuje množstvo druhov grafitov a niektoré je možné odstrániť iba čiastočne a pri niektorých druhoch nie je odstránenie vôbec možné. Svoju rolu pri tom hrá aj fakt, na akom podklade sú grafiti Bánovce nastriekané a či je fasáda, stena alebo iné miesto ošetrené antigrafiti náterom Bánovce. Plochy, ktoré neboli ošetrené antigraffiti náterom sú na odstraňovanie graffitov problematické a odstránenie je možné iba na 60 až 90%. Na niektorých povrchoch sa dokáže sprejová farba dostať hlboko do jej štruktúry a tým býva odstraňovanie graffitov ťažšie. Ide o niektoré typy ušľachtilých povrchov ako sú napríklad mramor, teraco, žula či prírodný kameň. Na povrchu môžu po odstránení grafity Bánovce zostať tzv. tiene. Tieto je ťažké odstrániť aj pri opakovaných pokusoch. Riešením je objednanie služieb inej odbornej firmy, napríklad kamenárov, ktorí dokážu mramor kryštalizovať. Pri odstraňovaní grafity Bánovce je možné, že príde aj k odstráneniu farby fasády, ak je odstraňovanie realizované z neošetrených povrchov fasád a štrukturovaných omietok. Pri práci s grafity Bánovce postupujeme tak, že grafiti Bánovce zoslabíme na čo najvyššiu možnú mieru a následne je miesto ich odstránenia natreté fasádnou farbou. Ak by sme graffity zatreli bez toho, aby sme ich predtým odstránili, nebude to mať výsledok, ktorý si želáme. Po zaschnutí graffiti totižto farbou prestúpia a sú viditeľné ich pôvodné kontúry. Antigrafity ochrana Bánovce je vhodným riešením na predchádzanie takýmto problémom, ktoré sa môžu objaviť pri odstránení grafiti Bánovce. Ak je budova ošetrená touto ochranou je odstránenie dokonalé a 100% zo všetkých povrchov. Po nanesení tejto ochrany sa zabráni porušeniu samotnej fasády pri odstraňovaní grafiti. Na nerovné štruktúrované pórovité povrchy nanášame 6 až 12 vrstiev, ale na hladké povrchy stačí naniesť 3 vrstvy antigrafity ochrany Bánovce. Ak bola na Vašej budove realizovaná anti-grafiti ochrana Bánovce, sme schopní do 14 dní na akomkoľvek mieste v Slovenskej a Českej republike ale i v Rakúsku odstrániť grafiti akomkoľvek rozsahu. Tam, kde máme nanesené antigraffitové ochrany a nátery Bánovce vykonávame totožný servis.

Pre viac informácii kliknite SEM.