Odstránenie graffiti Bánovce

Na celom území Slovenskej a Českej republiky, Rakúska a Nemecka realizuje naša firma A SERVIS LIPKA službu odstraňovanie grafiti. V spojitosti s odstraňovanie grafitu v SR bol zaznamenaný zvýšený rozsah práce v regióne Bánovce, nakoľko je výskyt graffitov veľmi častý. Problémom pri odstraňovaní graffitov je fakt, že väčšina graffitov sa nedá odstrániť vôbec, alebo je možné jeho odstránenie iba do určitej miery. Pri odstránení grafity pri plochách, ktoré neboli ošetrené antigraffiti náterom Bánovce je úspešnosť odstránenia v rozmedzí 60-90%. Ak sú povrchy, na ktorých je graffit vytvorený, z ušľachtilých materiálov (mramor, žula, teraco, prírodný kameň), odstránenie sa komplikuje, nakoľko sa tu sprejová farba ľahko dostane hlboko do štruktúry. U fasád a štruktúrovaných povrchov, ktoré nie sú ošetrené pomocou antigraffiti ochrany Bánovce, dochádza pri snahe o odstránenie grafiti v Bánovciach taktiež k čiastočnému poškodeniu farby fasád. Pri odstraňovaní grafity Bánovce sa postupuje nasledovne.Graffity sa pokúsime zoslabiť na čo najväčšiu možnú mieru a potom miesto zatrieme fasádnou farbou. Použitím antigraffiti ochrany možno predísť množstvu komplikácii, ktoré vznikajú pri snahe graffiti odstrániť. Anti-grafity nástrek Bánovce zaručí Bánovce a dokonalé odstránenie grafitou Bánovce zo všetkých plôch a povrchov. Pokiaľ nechcete, aby pri odstraňovaní grafiti došlo k poškodeniu povrchu fasády alebo jej farby, jediná možnosť je realizovanie antigraffiti náteru. Je to 100% ochrana pred grafity. V prípade hladkých povrchov stačí naniesť 3 vrstvy anti-grafiti ochrany Bánovce, a u nerovných, štruktúrovaných a pórovitých povrchoch je potrebné naniesť až 6-12 vrstiev, aby prekrytie bolo dokonalé. Pokiaľ Vám naša firma vykonala antigrafity náter, alebo nástrek Bánovce, sme schopní na akomkoľvek mieste v Českej a Slovenskej republike, a v Rakúsku odstrániť graffiti, ktoré sa na vašej budove vyskytli do 14 dní v akomkoľvek rozsahu. Rýchlosť odstránenie graffity Bánovce z budovy je taktiež veľmi dôležitá z dôvodu, že pouliční umelci chcú, aby ich diela boli trvalo vystavované. Akonáhle si uvedomia, že grafity sú rýchlo odstránené, hľadajú si radšej iný objekt. Cena 9,7 €/m2 za ktorú naša firma odstraňuje grafity v regióne Bánovce je približne na úrovni 70% ceny konkurencie. Antigrafitový náter a ochrana Bánovce vám realizujeme za cenu 4-5 €/m2 – čo je oproti cenám konkurencie jednoznačne najnižšia ponuka. Následný servis vykonávame takmer zdarma. Odstránenie grafitu Bánovce z našej AGN /antigraffitová ochrana/, ktorá bola nanesená na objekt – je už za obyčajných 4-5 €/m2 a prídeme odstrániť grafit aj na 20 cm2 a celkom zdarma nanesieme na odstraňované miesto novú AGN. Porovnajte prosím túto službu s konkurenciou.

Pre ďalšie informácie kliknite SEM.