Odstránenie graffiti Bánovce nad Bebravou

Každý kto sa dostal do situácie, pri ktorej musel riešiť odstránenie grafitov (tagov) z budov a iného zariadenia zistil, že pri akejkoľvek snahe sa nedajú graffiti Bánovce nad Bebravou dokonale odstrániť. Buď nie sú odstránené vôbec, alebo len z malej časti. Tento problém bude vyriešený pokiaľ povrch bude ošetrený antigraffiti ochranou Bánovce nad Bebravou. Antigrafitti ochrana Bánovce nad Bebravou je v podobe náteru, alebo nástreku. Naša firma vám zaistí antigraffiti ochranu a po celú dobu jej životnosti bude vykonávať servis odstránenia grafiti Bánovce nad Bebravou. Životnosť antigrafity ochrany Bratislava sa pohybuje v rozmedzí 4 až 6 rokov. Servis odstránenie grafitov Bánovce nad Bebravou funguje tak, že pokiaľ sa na vašej budove objaví graffiti (tagy), tak nás kontaktujete buď telefonicky, alebo prostredníctvom e-mailu na našej emailovej adrese cantrala@a-servislipka.cz. Oznámite nám, že sa na vašej budove vyskytujú grafiti Bánovce nad Bebravou a naša firma za vami ihneď príde, pokiaľ nám to klimatické podmienky dovolia. Vonkajšia teplota pre prácu s grafitmi musí byť nad 10 °C. Ak by sme sa náhodou k vám nemohli dostaviť ihneď, zaručujeme najneskoršiu dobu nášho príchodu do 14 dní. Dokážeme odstrániť i najmenšie grafity a ich odstránenie bude bez akýchkoľvek problémov a so 100% výsledkom. Za pomoci anti-graffitti náteru Bánovce nad Bebravou nemusí byť riešená úprava farby fasády, alebo iná úprava povrchu. Na miesto, na ktorom došlo k odstránenie graffitty Bánovce nad Bebravou, nanesieme nový plát antigraffiti ochrany a to celkom zdarma.

Pre viac informácii kliknite SEM.