Odstránenie graffiti Bánovce

Pri úplnom odstránení graffiti Bánovce odporúča naša firma A SERVIS LIPKA ako najlepšie riešenie antigraffiti ochranu Bánovce. Vďaka svojím špecifickým vlastnostiam antigraffiti ochrany v Bánovce, ktorá má podobu nástreku alebo náteru, dokáže zaručiť, že nové graffiti nepreniknú priamo na fasádu budovy a tým bude ich odstránenie ľahšie a dokonalejšie. Antigraffiti náter Bánovce svojím vzhľadom pripomína pololesklý lak a tým odrádza tzv. pouličných umelcov od nastriekania ďalších graffitov v Bánovce a tým nedôjde k znehodnoteniu fasády budovy. Výhodou antigrafitti náter a nástrek Bánovce je aj to, že fasádu, ktorá je takto ošetrená možné jednoducho v prípade potreby umyť vodou, čím je údržba fasády značne uľahčená. Používame vysokotlakové zariadenie (pištoľ) na umytie fasády, ktoré je šetrené k povrchu budov. Nepoužívame rotačnú trysku, ktorá by vzhľadom na svoju silu mohla poškodiť ako fasádu budovy, tak aj antigraffiti nástrek Bánovce. Na miestach kde sa predtým vyskytovali lišaje, machy a iné sa ich výskyt, vďaka náteru už nezvykne viac opakovať. Ak sa tieto nežiadúce znečistenia objavia opätovne, je jednoduché fasádu ošetrenú našim náterom umyť vodu, alebo použiť tlakový prístroj. Antigrafitti náter Bánovce má špecifický povrch, ktorý zabraňuje prenikaniu vody, takže sa dokáže zbaviť vlhkosti, ktorá je v povrchu fasády. Cez vrstvu antigraffitti náter Bánovce je schopná prejsť vlhkosť ako molekula vodnej pary, ktorá je už vo fasáde. Do vnútra fasády sa však už molekula vody nedostane, pretože antigrafitový náter Bánovce sa správa ako ochrana a voda do fasády už nepresiakne.

Pre viac informácii kliknite SEM.