Naša upratovacia firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. sa špecializuje na umývanie okien, výkladov a iných presklenných plôch v Bratislave. Umývanie okien Bratislava je vykonávané našimi bezúhonnými zamestnancami, ktorí sú odborne preškolené. Pre umývanie okien v Bratislave používajú vždy kvalitné nástroje, pomôcky a prípravky. V niektorých prípadoch je umývanie okien Bratislava realizované vo výškach a preto je dôležité, aby naši zamestnanci prešli preškolením podľa nariadenia vlády a podľa § 134 odst. 2 a podla § 134 c odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb. zák. pr. ve znění zákona č. 155/2000 Sb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na pracovisku s nebezpečenstvom pádu z výšky alebo do voľnej hĺbky. Pre prácu vo výškach máme k dispozícii horolezeckú a speleologickú techniku, hydraulické ramená a vysoko zdvižné plošiny. Umývanie okien Bratislava je veľmi dôležité kvalitne a dôkladne umyť okenné rámy a parapety. Naša upratovacia firma je schopná našim zákazníkom pri umývaní a čistení okien v Bratislave odstrániť nedovolené či reklamné polepy a zaistiť i čistenie žalúzií a markýz Bratislava. Toto čistenie je možné realizovať súčastne s umývaním okien alebo si ich zákazníci môžu objednať ako samostatne vykonanú službu. Zákazníci môžu využiť i iné nami poskytované služby, ako napríklad denné a pravidelné upratovanie v Bratislave domácnosti, bytu, domu, kancelárie, rezidencie, vily či firmy, upratovanie po rekonštrukcii a rôznych stavebných činnostiach v Bratislave, upratovanie po maliaroch a remeselníkoch v Bratislave, strojové umývanie a čistenie podláh Bratislava, strojové čistenie kobercov a čalúnenia Bratislava, odstraňovanie graffiti Bratislava a nanesenie antigraffiti náteru Bratislava.